WATERZUIVERINGSINSTALLATIES

Om te vermijden dat de installaties, buiten de normale routine, moeten stilgelegd en opgestart worden, is het van essentieel belang reeds tijdens de opbouw een eventuele bescherming van de structuur in te plannen. Men moet rekening houden met tal van agressieve chemicaliën, waaronder ook water. Ze hebben een nefaste invloed op cement - het bindmiddel van beton - met als gevolg aantasting van de samenhang, resulterend in volledige erosie van het beton. Bescherming met een aangepast systeem is daarom zeker aan te raden.
Om aan de specifieke eisen van een project te kunnen voldoen moet men rekening houden met meerdere parameters.
• Chemische weerstand
• Slijtvastheid
• Waterdampdoorlaatbaarheid
• Hechting
• Gladheid
• Thermische bestengheid
• Flexibiliteit

THORO biedt een volledig assortiment van producten aan, die gecombineerd tot systemen, een duurzame bescherming bieden voor structuren in de waterzuiveringsindustrie.