TUNNELS

Ondergrondse structuren in gebergtes zijn veelal uitgevlakt met spuitbeton. Niettegenstaande de goede kwaliteit komt het toch veelvuldig voor dat men nog doorsijpeling van water heeft.
Afhankelijk van de specifieke omstandigheden gaat men een systeem opbouwen dat deze infiltratie stopt.
Het volledige THORO gamma voldoet aan de volgende eigenschappen.
Volledig waterdicht
Flexibel
Esthetisch
Waterdampdoorlatend
Hechting - van uitzonderlijk belang bij negatieve druk
Doorsnede - tunnel


 

Detail 1

 Detail 2