TECHNISCHE FICHES
WEGHERSTELLING
THORO ROADPATCH
Snelzettende reparatiemortel voor betonnen wegdekken
THORO CRETE HS
Snelzettende éencomponentige polymeerverbeterde reparatiemortel voor betonnen wegdekken
THORO MANHOLE LEVELLER
Snelzettende stelmortel voor het op hoogte stellen van putdeksels