DAKEN VAN RESERVOIRS

Veelal zijn de daken van reservoirs vlak of koepelvormig en afgedekt om in het landschap harmonisch ingepast te kunnen worden. Om de kwaliteit van het water te behouden dient het dak van het reservoir, en het reservoir zelf, volledig waterdicht te zijn tegen indringing van verontreinigd grond- en zakwater. Een dusdanige veilige en waterdichte bescherming biedt THOROSEAL FX110, een milieuvriendelijk en scheuroverbruggend coatingsysteem. Eventuele bescherming tegen mechanische invloeden bekomt men door gebruik te maken van een geotextiel waarop een aarde-/zandlaag geplaatst wordt die het dak op een natuurlijke wijze in het landschap invoegt.
THOROSEAL FX110 kan onmiddellijk over stortvoegen aangebracht worden. In sommige gevallen is het noodzakelijk een THOROSEAL FX gaas in te werken om de scheuroverbrugging te verbeteren.