Bescherming

THORO biedt een breed pakket aan beschermende producten aan met esthetische en elastische eigenschappen welke voldoen aan de gestelde specificaties.
• Om een structuur te beschermen tegen de indringing van water, zelfs drukkend water, bieden cement-gebaseerde coatings de volgende voordelen:
- waterdicht
- waterdampdoorlatend
- realkaliserend
- mech. eigenschappen vergelijkbaar met beton
- vult poriën
- uniforme afwerking

Als men verhindert dat vocht in de ondergrond kan dringen, worden problemen die hiermee gepaard gaan geëlimineerd.
• Om de ondergrond te beschermen tegen koolstofdioxide (CO2) die de passiveringslaag rondom de wapening aantast, dient men een koolstofdioxide-barričre te appliqueren.

In deze context maakt men gebruik van de µ-waarde - gasdiffusieweerstandsgetal van een specifiek product. Deze waarde wordt gebruikt om de SD-waarde te berekenen. Deze waarde is de diffusieweerstand van een specifiek materiaal (dunne coating) bij een welbepaalde dikte.

FORMULES
SDH2O = µ H2O X laagdikte in meter
SD CO2 = µ CO2 X laagdikte in meter
De volgende waarden zijn officiëel erkend als standaard:

SDH2O < 4 m: waterdampdoorlaatbare coating
SDCO2 > 50 m: koolstofdichte coating